(( یکشنبه )) سلامتی حضرت صاحب الامر(عج) صلوات

برنامه های اخیر

فارسی – بخوانیم / پایه اول 1

3 شهریور 1398 در سال تحصیلی 99-98 ماه مهر با ماه محرم تلفیق شده و شور حسینی رنگ و بوی دیگری داشت. آموزش نگاره ها – بچه ها آماده – کلمه آموزی – صدا شناسی آموزش لوحه نویسی و تقویت مهارت دست ورزی

بیشتر بخوانید »